Mgr. Tomáš Dvořák

Bakalářská práce

Srovnání úrovně plavecké gramotnosti u dětí mladšího školního věku v rozdílných sídlech

Comparison swimming literacy levels among children of primary school age in different settlements
Anotace:
Téma bakalářská práce nese název Srovnání úrovně plavecké gramotnosti u dětí mladšího školního věku v rozdílných sídlech. Cílem bylo porovnání plavecké gramotnosti žáků z okresu Třebíč v základním a poté zdokonalovacím plaveckém výcviku. Teoretická část se zabývá plaveckou výukou na základních školách, základními plaveckými dovednostmi, plaveckými způsoby a jejich výukou. Praktická část porovnává plaveckou …více
Abstract:
The name of the bachelor thesis is Comparison swimming literacy levels among children of primary school age in different settlements. The goal of the thesis was to compare children swimming literacy in basic swimming training and then in advanced training in Třebíč district. Theoretical part describes the swimming training at the elementary schools, basic swimming skills, swimming styles and its training …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2014
  • Vedoucí: PaedDr. Miloš Lukášek, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Dita Hlavoňová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií