Adéla NEŠICKÁ

Bakalářská práce

Fyzioterapie u klienta s neurologickým deficitem

Physioterapy in a patient with a neurological deficit
Anotace:
Úvod: V mé bakalářské práci se zabývám fyzioterapií u klienta s neurologickým deficitem, konkrétně fyzioterapií u pacienta s frakturou a subluxací C5/6 a menší míšní kontuzí o velikosti 15 mm ve stejné úrovni Cp. Hlavním důvodem výběru bylo, že na praxi jsem se s tímto úrazem nesetkala a o to více mě zajímalo. Cíl práce: Cílem mé bakalářské práce je přispět k volbě vhodných fyzioterapeutický konceptů …více
Abstract:
Introduction: In my bachelor thesis I deal with physiotherapy in of a patient with neurological deficit. Specificly, physiotherapy of a patient with a fracture and subluxation of C5/6 and a smaller spinal cord contusion of 15 mm at the same level of Cp. The main reason for the selection of this theme was that I didn´t met this accident during my studies and I was even more interested in it. Goal: The …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 3. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Kateřina Tichá, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

NEŠICKÁ, Adéla. Fyzioterapie u klienta s neurologickým deficitem. Ústí nad Labem, 2019. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta zdravotnických studií

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta zdravotnických studií

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.