Bc. Lenka Konečná

Bakalářská práce

Vlastnické právo jako základní právo

Ownership as a Fundamental Right
Anotace:
Tuto práci jsem sepisovala jako práci teoretickou, s právně-filozofickým a historickým podložením daných skutečností a úpravou dle právních norem platného práva vnitrostátního i mezinárodního. Hodně jsem čerpala hlavně z literatury, děl předních filozofů a znalců práva jak mezinárodního tak českého a snažila jsem se tím podat důkazy a vysvětlení, co je vlastnické právo a proč je vlastnické právo pokládáno …více
Abstract:
I wrote this work as a theoretical work, with legal-philosophical and historical underlay the facts and treatment according to the legal standards applicable domestic and international law. I've drawn mainly from the literature, works of prominent philosophers and experts of both international law and the Czech and tried to give the evidence and an explanation of what is the law of property and why …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2013
  • Vedoucí: JUDr. Lukáš Hlouch, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Právní specializace / Právní vztahy k nemovitostem

Práce na příbuzné téma