Mgr. Radomír Kokeš, Ph.D.

Bakalářská práce

„Crime Fiction Investigation“: Návrh fikční sémantiky kriminálního seriálu

„Crime Fiction Investigation“: A Crime Television Series’ Fictional Semantics Proposal
Anotace:
Práce sleduje dva cíle: Za prvé chce navrhnout nový model myšlení o kriminálním televizním seriálu, a to z pozic fikční sémantiky, konkrétněji pak narativní sémantiky fikčních světů. Za druhé by měla poukázat, že fikční sémantika nabízí pro naratologická zkoumání televizních seriálů řadu užitečných nástrojů, jak se nově vypořádat se specifiky vyprávění v tomto médiu, aniž by bylo třeba opouštět přístupy …více
Abstract:
This thesis is aimed at two goals: Firstly, it is meant to propose new model of thoughts about crime television series, mainly by the means of fictional semantics, in the concrete than by means of narrative semantics of fictional worlds. Secondly, it should be able to refer to fictional semantics as useful set of tools for narratological inquiries of television series, while at the same time it should …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2009
  • Vedoucí: doc. Mgr. Pavel Skopal, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury