Mgr. Ondřej Tengler

Bakalářská práce

Reflexe mnichovské krize v deníku The Times

Reflection of Munich Crisis in The Times
Anotace:
Bakalářská práce analyzuje způsob, jakým deník The Times reflektuje události v Československu vedoucí k podpisu Mnichovské dohody. Výzkumná část práce je chronologicky vymezena působením Runcimanovy mise a podpisem Mnichovské dohody. Základním záměrem je pak determinace „mediálního filtru“ vytvářeného deníkem, tedy pokus o objasnění pohledu, který mohl mít běžný občan Spojeného království na toto údobí …více
Abstract:
The dissertation analysis the way in which The Times reflects events in Czechoslovakia leading to the Munich Agreement. The research part is demarcated from the beginning of Runciman´s mission activity till signing of the Munich Agreement. The basic purpose is to determine “media filter” constituted by daily press. It means clarification of possible opinion, which might have a citizen of United Kingdom …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 8. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 9. 2012
  • Vedoucí: PhDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Humanitní studia / Historie