Theses 

Mnichovská dohoda - její příčiny a důsledky – Blanka ŠTOLOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta filozofická

Bakalářský studijní program / obor:
Humanitní studia / Humanistika

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Blanka ŠTOLOVÁ

Bakalářská práce

Mnichovská dohoda - její příčiny a důsledky

The Munich Agreement, its causes and consequenses

Anotace: Tato bakalářská práce se zabývá historickými příčinami vedoucími k podpisu Mnichovské dohody dne 29. září 1938. Práce je rozdělena do tří částí. První část se snaží ukázat vývoj vztahů mezi Čechy a Němci od počátků německé kolonizace v Čechách až do roku 1938. Druhá část se zabývá konferencí v Mnichově, podpisem dohody a několika hodinami následujícími bezprostředně po konferenci. Třetí část pak ukazuje nejzávažnější důsledky, které vyplynuly z této události, a to nejen pro tehdejší Československou republiku, ale pro celou Evropu. Práce předkládá pohled současných historiků, ale také pohled na období mezi dvěma světovými válkami očima několika přímých účastníků. Je nejen kompilací, ale také kritickou rešerší současných i dobových děl mnoha autorů, nemá však hodnotící charakter.

Abstract: This Bachelor thesis deals with the historical causes leading to the signing of the Munich Agreement on September 29, 1938. The work is divided into three parts. The first one aims to point out the development of relationship between Czechs and Ger-mans from the beginnings of the German colonization in Bohemia until 1938. The se-cond part focuses on the conference held in Munich, signing of the agreement and seve-ral hours immediately following the conference. The third part shows the most serious consequences which resulted from this event, not only for the former Czechoslovakia but also for whole Europe. The work presents the current view of historians as well as the look at the period between the two world wars through the eyes of several direct participants. It is not just a compilation, but also the critical research of works of many present and contemporary authors, but it is not an evaluation.

Klíčová slova: Mnichovská dohoda, Edvard Beneš, 29.9.1938, Adolf Hitler, Neville Chamberlain, Sudety, Česko-německé vztahy, Mnichovská kapitulace

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 4. 2016
  • Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Prof. RNDr. Ivo Budil, Ph.D.,DSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.zcu.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=68244 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

Jak správně citovat práci

ŠTOLOVÁ, Blanka. Mnichovská dohoda - její příčiny a důsledky. Plzeň, 2016. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 3. 2019 02:47, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz