Mgr. Ondřej Tengler

Bachelor's thesis

Reflexe mnichovské krize v deníku The Times

Reflection of Munich Crisis in The Times
Abstract:
Bakalářská práce analyzuje způsob, jakým deník The Times reflektuje události v Československu vedoucí k podpisu Mnichovské dohody. Výzkumná část práce je chronologicky vymezena působením Runcimanovy mise a podpisem Mnichovské dohody. Základním záměrem je pak determinace „mediálního filtru“ vytvářeného deníkem, tedy pokus o objasnění pohledu, který mohl mít běžný občan Spojeného království na toto údobí …more
Abstract:
The dissertation analysis the way in which The Times reflects events in Czechoslovakia leading to the Munich Agreement. The research part is demarcated from the beginning of Runciman´s mission activity till signing of the Munich Agreement. The basic purpose is to determine “media filter” constituted by daily press. It means clarification of possible opinion, which might have a citizen of United Kingdom …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 8. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 9. 2012
  • Supervisor: PhDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masaryk University

Faculty of Social Studies

Bachelor programme / field:
Humanities / History