Bc. Slavomíra Dlugošová

Bakalářská práce

Molekulární diagnostika achondroplázie

The molecular diagnosis of achondroplasia
Abstract:
The bachelor thesis deals with achondroplasia and methods of molecular diagnostics, that can be applied in the genetic examination. In the theoretical part it comprehensively describes the disease, explains the signaling pathways involved in FGFR3 signaling and the principles of molecular methods in connection with the diagnosis of achondroplasia. The aim of this thesis was DNA isolation and its subsequent …více
Abstract:
Bakalárska práca sa venuje achondroplázii a metódam molekulárnej diagnostiky, ktoré možno aplikovať v rámci genetického vyšetrenia. V teoretickej časti komplexne opisuje ochorenie, vysvetľuje signálne dráhy uplatňujúce sa vo FGFR3 signalizácii a princípy molekulárnych metód v spojitosti s diagnostikou achondroplázie. Cieľom práce bola izolácia DNA a jej následná analýza využitím rtPCR. Na diagnostiku …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2020
  • Vedoucí: RNDr. Iveta Valášková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Zuzana Bouchalíková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví / Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví

Práce na příbuzné téma