Jan ŠVESTKA

Bakalářská práce

Občanská neposlušnost a současná environmentální hnutí

Civil Disobedience and Contemporary Environmental Movements
Anotace:
Tématem této práce je občanská neposlušnost a její analýza z teoretického i praktického pohledu, která umožní získat celistvý obraz tohoto konceptu. V první části se práce zaměřuje na teoretický popis a definici občanské neposlušnosti s pomocí známých autorů, dále práce představí význam čtyř sledovaných environmentálních sociálních hnutí a organizací, jež umístí s pomocí modelu Radical Social Movement …více
Abstract:
The topic of this thesis is civil disobedience and its analysis from both theoretical and practical point of view, which will allow to obtain a holistic picture of this concept. In the first part, the work focuses on the theoretical description and definition of civil disobedience with the help of well-known authors. Next, the work presents the importance of four monitored environmental social movements …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2021
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Vít Pokorný, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠVESTKA, Jan. Občanská neposlušnost a současná environmentální hnutí. Ústí nad Labem, 2021. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Filozofická fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Politologie / Politologie + Společenské vědy, sz (A14)

Práce na příbuzné téma