Mgr. Lucie Podařilová, DiS.

Rigorózní práce

Majetková podstata jako základní právní institut insolvenčního práva

The estate as a fundamental juridical institution of insolvency law
Anotace:
Tématem této práce je majetková podstata jako základní právní institut insolvenčního práva. Cílem této práce je za pomoci komparace s původní právní úpravou a zahraničními právními úpravami (rakouskou, německou a slovenskou) upozornit na základní shody a rozdíly, vyložit nová a problematická ustanovení zákona a vystihnout úspěšnost rekodifikace českého insolvenčního práva ve vazbě na majetkovou podstatu …více
Abstract:
The theme of this work is the estate as a fundamental juridical institution of insolvency law. The aim of this work is the comparison with the previous law and the laws of the foreign (Austrian, German and Slovak) to highlight the main similarities and differences, to interpret the new and problematic regulation and to capture the success of the re-codification of the Czech insolvency law in relation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 1. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2013
  • Oponent: JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D., prof. Dr. Alexander J. Bělohlávek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta