Bc. Pavla KŘÍŽKOVÁ

Diplomová práce

Corporate social responsibility and its influence on corporate image

Corporate social responsibility and its influence on corporate image
Abstract:
Adherence to ethical principles in the form of social responsibility brings with it not only good feelings for all involved, but also the positive influence of organization?s image. Toyota Peugeot Citroën Automobile is a multinational organization operating in Kolín with Japanese Toyota and the French PSA Peugeot Citroën parent corporations. Consequently,company of this size and format has to necessarily …více
Abstract:
Dodržování etických zásad v podobě společenské odpovědnosti s sebou přináší nejenom dobrý pocit všech zúčastněných, ale rovněž pozitivně působí na image organizace. Toyota Peugeot Citroën Automobile je nadnárodní organizace působící v Kolíně s mateřským zastoupením japonské Toyoty a francouzského PSA Peugeot Citroën. Pro společnost takovéto velikosti a formátu je nezbytné zapojit společenskou odpovědnost …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2011
Identifikátor: 18402

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Ing. Olga Jurášková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KŘÍŽKOVÁ, Pavla. Corporate social responsibility and its influence on corporate image. Zlín, 2011. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 26. 04. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta multimediálních komunikací

Magisterský studijní program / obor:
Mediální a komunikační studia / Marketingové komunikace