Bc. Romana Hrušková

Bakalářská práce

Společenská odpovědnost bank v ČR

Corporate Social Responsibility of Banks in the Czech
Anotace:
Bakalářská práce na téma společenská odpovědnost bank v ČR objasňuje pojem CSR firem a mapuje stav společenské odpovědnosti a její implementace ve vybraných bankách České republiky. Společensky odpovědné firmy se chovají v souladu s potřebami vnitřního a vnějšího okolí firmy a přispívají k celkovému zlepšování stavu společnosti, to vše nad rámec svého působení. Hlavním cílem mé práce je analýza strategií …více
Abstract:
This bachelor thesis on the topic of corporate social responsibility of banks in the Czech Republic clarifies the CSR concept and maps the current state of social responsibility and its implementation in selected banks within Czech Republic. Socially responsible companies behave in accordance with the needs of internal and external environment of the company and contribute to the overall improvement …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Vilém Kunz, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Michal Tomčík, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní