Bc. Ivo Bek

Master's thesis

Business Process Management Taxonomy in Practice

Business Process Management Taxonomy in Practice
Abstract:
Tato práce se zabývá procesním řízením z širšího hlediska zkoumající způsoby a doporučené techniky takového řízení. Od dob kdy se prvně objevily myšlenky procesního řízení, vznikají metodologie a osvědčené techniky pro zvýšení efektivity práce. Na některé z nich se zaměříme v naší práci. Jelikož chceme porozumnět samotným činnostem v procesním řízení, práce rozebírá i strukturu organizace podnikových …more
Abstract:
This thesis deals with business process management from a broader perspective exploring the ways and recommended techniques of management. From the times when the first thoughts about business process management came out, new methodologies and proven techniques for work optimizations emerged. We will look at some of them in this work. Since we want to understand the activities in business process management …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 8. 1. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 2. 2015
  • Supervisor: Mgr. Marek Grác, Ph.D.
  • Reader: Ing. Jiří Pechanec

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky