Vladimír Lipka

Diplomová práce

Hospodársky cyklus Slovenska 1993-2009

Hospodářský cyklus Slovenska 1993-2009
Anotace:
Diplomová práce se zabývá sledováním a analýzou hospodářského cyklu Slovenska v letech 1993-2009. Jejím cílem bylo posoudit vliv fiskální a monetární politiky na hospodářský cyklus. Obě politiky by měly vzájemně kooperovat a vytvořit tak vhodné prostředí pro ekonomický vývoj. Úkolem měnové politiky ba měla být stabilita měny. Fiskální politika by se měla zaměřit na stabilní vývoj ve veřejných financích …více
Abstract:
The thesis deals with monitoring and analysis of the economic cycle in Slovakia between 1993 - 2009. Its aim was to assess the impact of fiscal and monetary policies on the economic cycle. Both policies should cooperate with each other and create a favorable environment for economic development. The goal of the monetary policy should be securing currency stability. The fiscal policy should aim for …více
Abstract:
Diplomová práca sa zaoberá monitorovaním a analýzou hospodárskeho cyklu Slovenska v rokoch 1993-2009. Jej cieľom bolo posúdiť vplyv fiškálnej a monetárnej politiky na hospodársky cyklus. Obe politiky by mali vzájomne kooperovať a vytvoriť tak vhodné prostredie pre ekonomický vývoj. Úlohou menovej politiky ba mala byť stabilita meny. Fiškálna politika by sa mala zamerať na stabilný vývoj vo verejných …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 1. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 1. 2011
  • Vedoucí: Slavoj Czesaný
  • Oponent: Vladimír Halás

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/23844