Jana VĚTŘÍŠKOVÁ

Bakalářská práce

Výměna informací mezi pracovníky sociální služby a zákonnými zástupci uživatelů z pohledu zákonných zástupců uživatelů služby denních stacionářů pro lidi s mentálním postižením

Sharing information between workers in social services and users´legal guardians from the perspective of users´ legal guardians within the daily care center for people with learning disabilities
Anotace:
Práce se věnuje výměně informací mezi pracovníky sociální služby a zákonnými zástupci uživatelů denních stacionářů z pohledu zákonných zástupců. Je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se věnuje klíčovým pojmům této práce. Zmiňuji zde denní stacionáře, mentální postižení nebo například osobu pečující a možné nepříznivé dopady na ni. Zaměřuji se i na komunikaci a práci s rodinou …více
Abstract:
The work deals with sharing information between workers in social services and users´legal quardians from perspective of users´legal guardians within the daily care center for people with learning disabilities. It is divided to theoretical and practical part. Theoretical part devote to keywords of this text. In this part I mention daily care center, learning disabilities or for example person caring …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 3. 2016
Zveřejnit od: 18. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. Martin Bednář, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VĚTŘÍŠKOVÁ, Jana. Výměna informací mezi pracovníky sociální služby a zákonnými zástupci uživatelů z pohledu zákonných zástupců uživatelů služby denních stacionářů pro lidi s mentálním postižením. Olomouc, 2016. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Cyrilometodějská teologická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 18.3.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 18. 3. 2016 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Cyrilometodějská teologická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses eh64z7 eh64z7/2
18. 3. 2016
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.