Klára KNĚŽKOVÁ

Bachelor's thesis

Předpoklady pro práci sester v hospici

Prerequisites for the work of nurses in a hospice
Anotácia:
Filozofií našich hospiců je lidský a profesionální přístup, také týmová práce všech pečujících. Zaměřuje se na zajištění kvality života u nevyléčitelně nemocných, až do jeho samého konce. Hospice se pomalu začínají dostávat do povědomí lidí, začínají být součástí péče o člověka. Obecný názor zdravotníků, také sester, je však stále ještě zkreslený. Často se říká, že do hospice nastupují převážně věřící …viac
Abstract:
The philosophy of our hospices is the human and professional attitude, also team work of all caring. It focuses on ensuring the quality of life in incurably ill until its end. Hospices are slowly getting into people ´s minds; they are becoming the part of care. Yet, general opinion of healthcare workers, also nurses, is still distorted. It is often said that mostly believers or those who do not have …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2009
Zverejniť od: 5. 5. 2009
Identifikátor: 13186

Obhajoba závěrečné práce

 • Obhajoba proběhla 16. 6. 2009
 • Vedúci: PhDr. Marie Trešlová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KNĚŽKOVÁ, Klára. Předpoklady pro práci sester v hospici. Č. Bud., 2009. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 05. 05. 2009

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 5. 5. 2009 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta
 
Názov
Vložil
Vložené
Práva
Theses ehmadd ehmadd/2
21. 8. 2009
Složky
Soubory
Bulánová, L.
22. 8. 2009
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.