Bc. Lucie Moravčíková

Bachelor's thesis

Drama in Learning English as a Foreign Language

Drama in Learning English as a Foreign Language
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá využitím aktivit a principů dramatické výchovy při výuce anglického jazyka jakožto cizího jazyka. Teoretická část se zaměřuje na historii dramatické výchovy ve vzdělávání, její základní principy, techniky, možnosti a výhody, které přináší do výuky angličtiny. Praktická část se zabývá drama workshopem, realizovaným v rámci mezinárodního anglického tábora, popisem použitých …more
Abstract:
This Bachelor thesis focuses on using activities and principles of drama in learning English as a foreign language. The theoretical part concentrates on the brief history of drama in education, its basic principles, techniques, and on the possibilities and advantages that drama in education brings into English language learning. The practical part concerns a drama workshop realized within an international …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 3. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 2. 6. 2017
  • Supervisor: Mgr. Tomáš Andrášik
  • Reader: Mgr. Bc. Šárka Dohnalová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masaryk University

Faculty of Education

Bachelor programme / field:
Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in English Language and Literature