Vítězslav Pražák

Diplomová práce

Operační program Průmysl a podnikání pro malé a střední podnikatele v České Republice - program Klastry

Operational programme Industry and Enterprise for small and medium-sized enterprises - programme Clusters
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na problematiku čerpání finanční podpory z veřejných rozpočtů u klastrových organizací. Rozebírá princip a důvody sdružování podnikatelů do klastrů a zamýšlí se nad účelností podpory takových organizací a iniciativ, zejména v kontextu domácího prostředí, kdy klastr může být odpovědí regionálních podniků na kapitálově silné nadnárodní koncerny. Uvažuje nad optimální strukturou …více
Abstract:
Thesis is targeted on the problem of financial support of the cluster organizations from public budgets. It analyses the main factors and reasons of the entrepreneurs for joining clusters and it is studying the principle of supporting those organizations, focusing mainly on domestic environment where cluster can work as a response of regional industries to the global financially strong concerns. It …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 6. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2010
  • Vedoucí: René Wokoun
  • Oponent: Viktor Květoň

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/22582