Anton Savitskiy

Bakalářská práce

Trade, Business and Investment Environment between Russia and Turkey

Obchodní, podnikatelské a investiční prostředí ve vztazích Rusko - Turecko
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá vztahy mezi Ruskem a Tureckem v podnikání, obchodu a investicích. Analyzuje období poslední dekády s důrazem na léta 2012 ů- 2015, neboť toto období se jeví jako nejzajímavější ohledně vývojových trendů. Analýza je založena na posouzení vývoje ekonomické výkonnosti obou zemí a jejich bilaterálních obchodních a ekonomických statistik. Tento výzkum také podává přehled …více
Abstract:
This Bachelor Thesis examines business, trade and investment relations between Russian Federation and The Republic of Turkey. The analyzed period falls into the last decade, emphasized on the recent years 2012-2015 because this period appears to be the most interesting in terms of cooperation development trend. The analysis is carried out based on the evaluation of economic performances of both countries …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 10. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 1. 2017
  • Vedoucí: Ludmila Štěrbová
  • Oponent: Jaroslav Halík

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/53582