Tomáš BABŮREK

Bakalářská práce

Ironie, strach a obavy v díle Myši Natálie Mooshabrové Ladislava Fukse

Irony, fear and apprehension in novel Myši Natálie Mooshabrové by Ladislav Fuks
Anotace:
V této bakalářské práci se nejprve budeme věnovat ţivotu autora, jeho dílům a o jeho postavení v české literatuře. Dále budeme popisovat a rozebírat prostředí, postavy a vypravěče románu. Budeme se zabývat motivy, tématy a jazykovými prostředky díla. V závěru práce se budeme věnovat aktuálnosti románu.
Abstract:
First, in this bachelor theses we will deal with author's life, his work and his status in the Czech literature. Furthermore, we will describe and analyse environment, characters and the the narrator of the novel. We will deal with motives, themes and language of the novel. At the end of the theses we will mention currentness of the novel.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2012
Zveřejnit od: 15. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Doc. Mgr. Erik Gilk, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BABŮREK, Tomáš. Ironie, strach a obavy v díle Myši Natálie Mooshabrové Ladislava Fukse. Olomouc, 2012. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 15.5.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 15. 5. 2012 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses ei61k4 ei61k4/2
15. 5. 2012
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
15. 5. 2012
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.