Theses 

Adaptační proces pracovníků a jeho místo v řízení lidských zdrojů – Silvie SKŘIVÁNKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Silvie SKŘIVÁNKOVÁ

Diplomová práce

Adaptační proces pracovníků a jeho místo v řízení lidských zdrojů

The Adaptation Process of Employees and its Place in the Management of Human Resources

Anotace: Tématem diplomové práce je problematika adaptačního procesu a jeho postavení v rámci řízení lidských zdrojů. Cílem diplomové práce je popsat nastavený adaptační proces ve firmě a posoudit účinnost adaptačního programu. Přínosem této diplomové práce je ověření, jak lze aplikovat teorii do praxe firmy a získání poznatků, kterými se může firma následně inspirovat. V práci je použito deskripce, analýzy, syntézy teoretických a praktických poznatků a hodnotícího posouzení. V praktické části je použito záznamů z pracovních hodnocení, dotazníků hodnotící akci a analýzy stavu ukazatelů firmy - indikátor kvality adaptačního programu a fluktuace zaměstnanců.

Abstract: The topic of this graduation thesis is an adaptation process problem and its position within the frame of human resources. The aim of this thesis is to describe the set adaptation process in the company and to judge the effectiveness of the adaptation program. The expected asset is to check fact, how is possible to apply theory to company practice and to obtain pieces of knowledge, which can company prepossess with. Description, analysis, synthesis of theoretical and practical pieces of knowledge and an evaluative assessment were used in the work. Working assessment records, questionnaires evaluating the action and an analysis of the state of the company indicators - an indicator of the quality of the adaptation program and labour turnover, are used in the empirical part of the thesis.

Klíčová slova: Adaptační proces, adaptační program, pracovní a sociální adaptace, lidské zdroje, řízení lidských zdrojů mentoring, mobilita pracovníků, stabilizace pracovníků, psychologický kontrakt, fluktuace pracovníků, hodnocení výsledků vzdělávání a programů.

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 6. 2011
  • Identifikátor: 84032

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. PhDr. Michaela Prášilová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 29. 06. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

SKŘIVÁNKOVÁ, Silvie. Adaptační proces pracovníků a jeho místo v řízení lidských zdrojů. Olomouc, 2011. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 5. 2019 11:21, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz