Bc. Simona KUKUCZKOVÁ

Diplomová práce

Analýza programu vzdělávání v oblasti krizového řízení, jeho testování v praxi a zpracování návrhu, obsahu a formy vzdělávání právnických a podnikajících fyzických osob.

Analysis of Educational Program in the Area of Crisis Management, its Testing in Practice and Elaboration of Project, Content and Form of Education of Legal Entities and Natural Persons Conducting Business.
Anotace:
V své diplomové práci se zaměřuji na analýzu a testování programu vzdělávání v oblasti krizového řízení u právnických a podnikajících osob navrženého ve své bakalářské práci. V teoretické části stručně charakterizuji systém krizového řízení v České republice, legislativní východiska, sociální aspekty krizového řízení, krizové řízení ve vzdělávání u právnických a podnikajících fyzických osob, specifika …více
Abstract:
In my final thesis I focus on analysis and testing of the program of education program in the area of crisis management in legal entities and private entrepreneurs proposed in my bachelor thesis. In the theoretical part I briefly characterize the crisis management system in the Czech Republic, legislative bases, social aspects of crisis management, crisis management in education in legal entities and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 4. 2011
Zveřejnit od: 8. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 5. 2011
  • Vedoucí: PaedDr. Václav Bouřa

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KUKUCZKOVÁ, Simona. Analýza programu vzdělávání v oblasti krizového řízení, jeho testování v praxi a zpracování návrhu, obsahu a formy vzdělávání právnických a podnikajících fyzických osob.. Ostrava, 2011. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 8.4.2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 8. 4. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika - prevence a resocializace