Bc. Monika HEBELKOVÁ

Diplomová práce

Stres v období šestinedělí

Stress in the postpartum period
Anotace:
Cíl: Cílem práce bylo zjistit, jak ženy prožívají období šestinedělí a zda se u nich vyskytuje stres. Metodika: Výzkumné šetření bylo provedeno metodou kvalitativního výzkumu. Bylo spolupracováno s malým souborem participantek. Výzkum je bez nároku na statistickou reprezentativnost, vychází z kvalitativní analýzy a interpretace informací získaných od žen v období šestinedělí. Metodou sběru dat byla …více
Abstract:
Aim: The aim of the thesis was to find out how women experience the postpartum period and the related stress. Methods: The research survey was conducted utilising methods of qualitative research of a small group of participants. The research does not claim statistical representativeness; it is founded on the qualitative analysis and the interpretation of information gathered from women during the postpartum …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2016
Zveřejnit od: 27. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PhDr. Yvetta Vrublová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HEBELKOVÁ, Monika. Stres v období šestinedělí. Ostrava, 2016. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 27.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 27. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Lékařská fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Komunitní péče v porodní asistenci