Simona BŘEMKOVÁ

Bakalářská práce

Stres a syndrom vyhoření v profesi porodní asistentka

Stress and Occupational Burnout in the Midwifery Profession
Anotace:
Cíl: Cílem bakalářské práce bylo zmapovat výskyt syndromu vyhoření u porodních asistentek ve vybraných zdravotnických zařízeních. Dílčí cíle byly zaměřeny na výskyt syndromu vyhoření v závislosti na věku, délce praxe a oddělení, na kterém porodní asistentka působí. Metodologie: Pro sběr dat byl využit standardizovaný dotazník Maslach Burnout Inventory doplněný o demografické údaje pro zjištění informací …více
Abstract:
Aims: To focus on potential presence of burnout syndrome in midwives in specific hospitals. Partial goals were focused on occurence of burnout between midwives, depending on age, length of practice and unit, where the midwives currently work. Methods: Maslach Burnout Inventory was used, and expanded with demographic information, for the purpose of this work. The Inventory was given to labor, delivery …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2022
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Jiřina Hosáková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BŘEMKOVÁ, Simona. Stres a syndrom vyhoření v profesi porodní asistentka. Ostrava, 2022. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Lékařská fakulta