Bc. Pavla Hrabalová

Diplomová práce

Statická versus dynamická zraková ostrost

Static versus dynamic visual acuity
Anotace:
Dynamická zraková ostrost (DZO) představuje vidění za dynamických podmínek – tj. pohybuje-li se člověk samotný nebo předměty v jeho okolí. Cílem mé diplomové práce je shrnout metody vyšetření jak dynamické, tak i statické zrakové ostrosti (SZO), porovnat je mezi sebou a poukázat na potřebné anatomické předpoklady a faktory ovlivňující kvalitu obou typů měření. Praktická část je zaměřena na rozdíl ve …více
Abstract:
Dynamic visual acuity (DVA) represents vision under dynamic circumstances – i. e. while the person or the subjects around are moving. My thesis intention is to form the summary of methods in dynamic visual acuity testing, also in static visual acuity testing (SVA), compare them and point out the necessary anatomic assumptions and the factors affecting the quality of both types of measurement. The practical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Simona Bramborová, DiS.
  • Oponent: Mgr. Pavel Kříž, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Optometrie

Práce na příbuzné téma