Mgr. Aneta Půlpánová

Master's thesis

Sportovní či hráčská smlouva a její náležitosti

The Player Contract and its Requirements
Anotácia:
Podstatou diplomové práce Sportovní a hráčská smlouva a její náležitosti je analýza základních náležitostí smluv uzavíraných mezi sportovcem a klubem. V teoretické části se práce zabývá pojmem sport a způsoby výkonu sportu, a to výkonu sportu jako živnosti, jako závislé činnosti a jako nezávislého povolání. Dále se práce zaměřuje na jednotlivé body smlouvy jako je její předmět, jednotlivé závazky smluvních …viac
Abstract:
The main objective of this thesis The Player Contract and its Requirements is to analyse basic requirements of contracts concluded between an athlete and a club. In the theoretical part the thesis deals with definition of sport and forms how an athlete can perform sport as an craft, employment or independent profession. Further the thesis focus on individual points of the contract like an object, rights …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 5. 2016
  • Vedúci: doc. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Pavel Koukal, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta