Tadeáš ŘEHULKA

Master's thesis

Občanská společnost v obci Stěbořice

Civil society in the municipality of Stěbořice
Abstract:
Diplomová práce se zaměřuje na občanskou společnost a participaci v obci Stěbořice. V teoretické části se nachází kapitoly, které charakterizují pojmy jako jsou občan a občanství. Dále se v této části diplomové práce vymezuje vývoj občanské society v České republice a v Evropě. Poslední kapitola teoretické části popisuje historický vývoj občanské společnosti v obci. Praktická část diplomové práce se …more
Abstract:
This diploma thesis is focusing on civil society and participation in village of Stěbořice. In the theoretical part there are some chapters that characterize terms such as the citizen and the citizenship. Furthermore in this part of thesis defines the development of civil society in the Czech republic and the Europe. The last chapter of the theoretical part describes the historical development of civil …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 4. 2020
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: doc. Mgr. Tomáš Jarmara, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

ŘEHULKA, Tadeáš. Občanská společnost v obci Stěbořice. Ostrava, 2020. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta

University of Ostrava

Pedagogical Faculty

Master programme / field:
Physical Education and Sports / 2s-tv-ov-12