Bc. Lucie Pernesová

Diplomová práce

Interaktivní tabule ve výuce geometrie

Interactive whiteboard in the teaching geometry
Anotace:
Cílem této diplomové práce bylo vytvořit doprovodné interaktivní prezentace k výuce analytické geometrie na střední škole. Prezentace byly vytvořeny v programu SMART Notebook. Celá práce je rozdělena do tří kapitol. V první z nich je stručně popsán význam interaktivní tabule na střední škole a její funkce ve výuce. Ve druhé, nejobsáhlejší, jsou popsány všechny vytvořené prezentace. Poslední kapitola …více
Abstract:
The aim of this thesis was to create additional interactive presentations for analytic geometry lessons on secondary school. The presentations were made in the SMART Notebook program. The whole thesis is divided into three chapters. The first deals shortly with the significance of having an interactive whiteboard at secondary school and its function in teaching. The second, most extensive, chapter …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 2. 2015
  • Vedoucí: RNDr. Jan Vondra, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Roman Plch, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta