Otakar Galas

Disertační práce

Zateplení obvodového pláště u rekonstrukcí občanských staveb

Thermal insulation of the building envelope in the renovation of public buildings
Anotace:
Pro energetické úspory budov nebytového charakteru – především občanské stavby, je nutné se zabývat nejrůznějšími opatřeními, kterými se zajistí výrazné snížení energetické náročnosti. U uvedených staveb se jedná především o snížené tepelné propustnosti obálky budovy a to především obvodového zdiva. Tato problematika se vyskytuje zejména u budov, které mají historický, nebo památkový charakter. Stropy …více
Abstract:
For the energy savings of non-residential buildings - especially civil buildings, it is necessary to address the various measures that will ensure a significant reduction in energy intensity. In the above-mentioned constructions, this is mainly due to the reduced thermal permeability of the envelope of the building and, above all, to the perimeter walls. This problem occurs especially in buildings …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 9. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 4. 2018
  • Vedoucí: Jaroslav Solař
  • Oponent: Karel Papež, Zdeněk Toman, Miloš Kalousek

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava