Magdaléna Hruškovská

Bakalářská práce

Faktory ovlivňující míru nezaměstnanosti ve Francii

The Factors affecting unemployment rate in France
Anotace:
Cílem bakalářské práce je identifikace faktorů, které ovlivňují míru nezaměstnanosti ve Francii. Jejich nalezení a popis se zakládá na teoretických a empirických studiích věnujících se vlivům všeobecně i ve vztahu k jednotlivým ekonomikám světa včetně té francouzské. K lepšímu porozumění faktorů je také charakterizován francouzský trh práce dlouhodobými trendy. Pro naplnění stanoveného cíle se použil …více
Abstract:
The aim of the bachelor thesis is to identify factors affecting unemployment rate in France. Finding and description of such factors are based on theoretical and empirical studies dealing with influences in general and in relation to individual world economies as well, including the French one. For better understanding of the factors, the French labour market is also characterized by long-term trends …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Michal Mádr, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta

Mendelova univerzita v Brně

Provozně ekonomická fakulta

Bakalářský studijní program / obor / specializace:
Hospodářská politika a správa / Finance / Mezinárodní politická ekonomie