Bc. Kristina Privarčáková

Bakalářská práce

Jak dobře se vzájemně známe? Míra shody mezi sebeposouzením a posouzením osobnosti

How well do we know each other? Self-other personality assessment agreement
Anotace:
My všichni činíme soudy jak o své vlastní osobnosti, tak i osobnosti druhých lidí. Tyto soudy jsou naší každodenní realitou. Pokud přemýšlíme o tom, jaký druhý je, jak se chová, jak reaguje či prožívá, přemýšlíme o osobnostních rysech. Osobnostní rysy odkazují k relativně stálým, interindividuálně odlišným tendencím v cítění, myšlení a chování V současnosti je všeobecně přijímaný pětifaktorový model …více
Abstract:
We all make judgments about both our own personalities and other people's personalities. These judgments are our everyday reality. When we think about what the other is, how it behaves, how it reacts or experiences, we think about personality traits. Personality traits refer to relatively constant, different tendencies in feeling, thinking, and behavior. There is a generally accepted five-factor model …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2018
  • Vedoucí: doc. PhDr. Jana Marie Havigerová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Jaroslava Dosedlová, Dr.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta