Adéla KAPLANOVÁ

Bakalářská práce

Faktory ovlivňující rozhodování posudkových lékařů v řízení o příspěvku na péči - na příkladu případové studie dětí s diabetem na Teplicku

The factors influencing the decision making of the medical certificates in the care allowance administrative procedure - on the example of the case study on children with diabetes in the Teplice region
Anotace:
V předkládané práci se zabývám příspěvkem na péči u dětí s diabetem mellitus a faktory ovlivňující posudkové lékaře v řízení o příspěvku na péči u dětí s diabetem. V teoretické části bakalářské práce se věnuji příspěvku na péči, podmínkám nároku, postupu řízení o příspěvku na péči, stupňům závislosti u dětí a sociálnímu šetření. Další část popisuje vymezení pojmu diabetes mellitus a problémy, které …více
Abstract:
In my thesis I´m focused on the benefits for children with diabetes mellitus and the factors which affecting medical advisers in the management of care benefits for children with diabetes. In the theoretical part of this thesis I paid attention to the care benefits. Then I deal with the conditions of the social management process for the care benefits depending on the degrees of dependency, children …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 2. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Michaela Hiekischová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KAPLANOVÁ, Adéla. Faktory ovlivňující rozhodování posudkových lékařů v řízení o příspěvku na péči - na příkladu případové studie dětí s diabetem na Teplicku. Ústí nad Labem, 2017. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická