Bc. Hana Laipoldová

Master's thesis

Podoby a funkce fotografie v konceptuální a performační praxi českého umění 60. až 80. let

Forms and functions of photography in the Czech conceptual and performance art from the 1960s to 1980s
Abstract:
V diplomové práci se zaměříme na fotografickou produkci vznikající v rámci české performance a konceptuálního umění od 60. do 80. let. V práci budou uvedeny nejvýznamnější příklady této fotografické tvorby a budou podrobeny analýze, jež bude hledat korelace mezi proměnlivou funkcí těchto fotografií a jejich formálními kvalitami. Obecně námi sledovaná fotografická tvorba kolísá mezi dokumentární a uměleckou …more
Abstract:
In this thesis, we focus on the photographic production generated in the Czech performance and conceptual art from 60s to 80s. In the work will be presented and analyzed the most significant examples of this photographic work. The analysis will look for correlations between the variable features of these photographs and their formal qualities. Generally we watched photographic work oscillates between …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 10. 1. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 2. 2013
  • Supervisor: Mgr. Jan Zálešák, Ph.D.
  • Reader: doc. Mgr. Jozef Cseres, PhD.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta