Bc. Tamara Pavlechová

Bakalářská práce

Konceptuální piktorialismus v americkém umění 70. a 80. let 20. století

Conceptual Pictorialism in American Art of the 1970s and 1980s.
Anotace:
Bakalářská práce zkoumá vztah mezi piktorialismem a konceptuálním uměním ve fotografii. V první části textu jsou determinovány umělecko-historické a teoretické vazby. V části druhé se zaměřuje na období sedmdesátých a osmdesátých let a věnuje se umělcům této generace. Skrze eseje a kritiky definuje výrazové prostředky a tematické prvky objevující se v jejich dílech. V závěrečné části je interpretuje …více
Abstract:
The bachelor thesis examines the relationship between pictorialism and conceptual art in photography. The first part of the text determines theoretical base and artistic-historical links. In the second part is focused on the 1970s and 1980s and on artists of this generation. Through essays and critique defines the meaning in expressions and thematic elements appeared in their pieces. In the final section …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2019
  • Vedoucí: doc. Mgr. Jozef Cseres, PhD.
  • Oponent: Mgr. Viktor Pantůček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Sdružená uměnovědná studia

Práce na příbuzné téma

Všechny práce