Bc. Hana Blažejová

Diplomová práce

Dynamika hladin postvakcinačních protilátek proti equinní influenze u hříbat sledovaná metodami HIT a ELISA.

Dynamics of post-vyccination antibodies level against equine influenza in foals detected by methods HIT and ELISA.
Anotace:
Chřipka koní je vysoce nakažlivé virové onemocnění, projevující se jako infekce dýchacích cest. Vyskytuje po celém světě, a právě proto značně omezuje mezinárodní přesun koní. Koně, kteří cestují a jsou tedy neustále vystaveni riziku infekce, by měli být vakcinováni v intervalu šesti měsíců, ostatní koně mohou být vakcinováni 1x za rok. Pokud je klisna březí, měla by být vakcinována 4-6 týdnů před …více
Abstract:
Equine influenza is highly contagious viral disease, showing as an infection of airways. It occurs throughout the world and thats the reason it considerably restricts the international movement of horse. Frequently traveling horses often exposed to infection should be vaccinated in 6 months interval, others once a year. The pregnant mare should be vaccinated 4-6 weeks before awaited birth that will …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2012
  • Vedoucí: prof. RNDr. Vladimír Šimek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Biologie / Obecná biologie