Jiří Hostaša

Bakalářská práce

Ověření vlastností svislého dopravního značení na silniční síti

Verification of the properties of traffic signs on the road network
Anotace:
Svislé dopravní značení je nedílnou součástí příslušenství pozemních komunikací. Cílem této bakalářské práce je ověření vlastnosti svislého dopravního značení-součinitele retroreflexe RA a správnosti umístění svislého dopravního značení ve vztahu ke směru provozu na vybraných silnicích II. a III. tříd v Pardubickém kraji. Norma ČSN EN 12899-1 a technické podmínky TP 65 určují a popisují správné provedení …více
Abstract:
Vertical road signs is an integral part of the accessories of roads. The aim of this thesis is to verify attribute of the vertical road signs-coefficient of retroreflectivity (RA) and rightness of location vertical road signs in the connection to the direction of traffic on the selected roads II. and III. classes in Pardubice Region. The standard ČSN EN 12899-1 and Technical conditions TP 65 determine …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 8. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2017
  • Vedoucí: Ing. František Haburaj, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Hostaša, Jiří. Ověření vlastností svislého dopravního značení na silniční síti. Pardubice, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice

Dopravní fakulta Jana Pernera

Bakalářský studijní program / obor:
Stavební inženýrství / Dopravní stavitelství