Bc. Michal Kubový

Bakalářská práce

Vymáhání nedoplatků v rámci činnosti správy sociálního zabezpečení

Executions Within the Social Security Administration Agency
Anotace:
Bakalářská práce popisuje celý postup realizace exekuční činnosti od samého počátku, tj. vzniku pohledávek, vystavení exekučního titulu, druhy exekučních řízení, zjišťování konkrétních informací o daném dlužníkovi, volbu exekučního řízení až po její ukončení a v neposlední řadě i faktory, které exekuční činnost ovlivňují. Tato práce je zaměřena na průběh vymáhání nedoplatků na pojistném a penále na …více
Abstract:
The bachelor thesis describes the whole process of execution in its widest context from over – due payments formation, execution title stipulation, execution procedure, a debtor´s analysis, choice of execution process and its progress and other additional factors´ analysis which influence the executory process. The thesis concentrates on the process of outstanding payments, enforcement of insurance …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 6. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 9. 2010
  • Vedoucí: doc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta