Pavel MAŇÁK

Bakalářská práce

Výzkum kvality překladu anglických částí studentských prací na Fakultě tělesné kultury

Translation quality assessment of English-written parts of student theses at the Faculty of Physical Culture
Anotace:
Tato práce se zabývá hodnocením kvality překladu anglicky psaných částí bakalářských prací na Fakultě tělesné kultury. První část práce představuje teoretická východiska. Druhá část práce představuje model hodnocení. Výstupem práce jsou tabulky s číselným vyjádřením kvality.
Abstract:
This bachelor's thesis deals with translation quality assessment of English-written parts of bachelor's theses at the Faculty of Physical Culture. The first part introduces a theoretical foundation. The second part introduces a model used for translation quality assessment. The results of this thesis are compiled into tables in which quality of each work is represented by a numerical value.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 8. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Jitka Zehnalová, Dr.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MAŇÁK, Pavel. Výzkum kvality překladu anglických částí studentských prací na Fakultě tělesné kultury. Olomouc, 2020. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta