Pavel MAŇÁK

Bachelor's thesis

Výzkum kvality překladu anglických částí studentských prací na Fakultě tělesné kultury

Translation quality assessment of English-written parts of student theses at the Faculty of Physical Culture
Abstract:
Tato práce se zabývá hodnocením kvality překladu anglicky psaných částí bakalářských prací na Fakultě tělesné kultury. První část práce představuje teoretická východiska. Druhá část práce představuje model hodnocení. Výstupem práce jsou tabulky s číselným vyjádřením kvality.
Abstract:
This bachelor's thesis deals with translation quality assessment of English-written parts of bachelor's theses at the Faculty of Physical Culture. The first part introduces a theoretical foundation. The second part introduces a model used for translation quality assessment. The results of this thesis are compiled into tables in which quality of each work is represented by a numerical value.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 8. 2020

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Jitka Zehnalová, Dr.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

MAŇÁK, Pavel. Výzkum kvality překladu anglických částí studentských prací na Fakultě tělesné kultury. Olomouc, 2020. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta