Mgr. Radek Hakl

Bakalářská práce

Soubor tematických map pro geografické vzdělávání na gymnázich

The collection of geographical maps for secondary education
Anotace:
Tato bakalářská práce se v první části zabývá podrobnou analýzou běžně dostupných českých školních atlasů světa a pro srovnání také jednoho zahraničního školního atlasu světa. Na základě této analýzy jsou pak z uvedených atlasů vybrány pro výuku nejvhodnější základní tematické mapy světa. V praktické části se práce zabývá výzkumem využívání školních atlasů světa žáky gymnázia. Na závěr jsou ze zjištěných …více
Abstract:
This B.A. Major thesis is concerned in its first part with a detailed analysis of readily available atlases of the world used in Czech schools and also one of the foreign school atlases of the world used for comparison. On the basis of this comparison and analysis of the atlases are then chosen the basic geographical maps most suitable for educational purposes. In the practical part, the thesis is …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2007
  • Vedoucí: doc. RNDr. Alois Hynek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta