Bc. Jakub Rajsigl

Diplomová práce

Geografické vzdělávání žáku ZŠ ze sociálně vyloučených oblastí ve městě Brně

Geographic education of primary school pupils from socially excluded localities in the City of Brno
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá geografickým vzděláváním žáků základních škol ze sociálně vyloučených oblastí města Brna. Do určité míry navazuje a rozšiřuje bakalářskou práci stejného autora, která se zabývá vybranými socioekonomickými problémy v oblasti rozkládající se na pomezí městských částí Brno–střed a Brno–sever známé jako „brněnský Bronx“. Na území Brna se ovšem vyskytuje více sociálně vyloučených …více
Abstract:
This Master´s thesis deals with geographical education of primary school pupils from socially excluded areas of the City of Brno. It is connected to the bachelor thesis written by the same author which deals with selected socio-economic issues in the area, situated on the border of Brno–střed and Brno–sever city districts, known as the „Brno Bronx.“ However, there are many more socially excluded localities …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Ing. Libor Lněnička, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Hana Svobodová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta