RNDr. Štěpán Kozák

Bakalářská práce

True Random Number Generator Output Postprocessing

True Random Number Generator Output Postprocessing
Anotace:
Práce se zabývá analýzou a popisem různých možností postprocessingu výstupu generátoru náohdných čísel. Jsou zde popsány metody extrakce náhodnosti z různých typů zdrojů, zejména pak metody deterministické extrakce z několika nezávislých zdrojů, neboť je to model nejblíže situaci v mobilních zařízeních, kde je k dispozici více nezávislých zdrojů náhodnosti.
Abstract:
In this thesis the problem of randomness extraction is analyzed. Techniques of randomness extraction from various types of random sources, developed in the last years, are presented. The main focus is on the deterministic extraction from multiple independent sources, as it is the most natural model for the usage in mobile devices.
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2010
  • Vedoucí: doc. RNDr. Jan Bouda, Ph.D.
  • Oponent: prof. RNDr. Václav Matyáš, M.Sc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Informatika / Matematická informatika