RNDr. Štěpán Kozák

Bachelor's thesis

True Random Number Generator Output Postprocessing

True Random Number Generator Output Postprocessing
Abstract:
Práce se zabývá analýzou a popisem různých možností postprocessingu výstupu generátoru náohdných čísel. Jsou zde popsány metody extrakce náhodnosti z různých typů zdrojů, zejména pak metody deterministické extrakce z několika nezávislých zdrojů, neboť je to model nejblíže situaci v mobilních zařízeních, kde je k dispozici více nezávislých zdrojů náhodnosti.
Abstract:
In this thesis the problem of randomness extraction is analyzed. Techniques of randomness extraction from various types of random sources, developed in the last years, are presented. The main focus is on the deterministic extraction from multiple independent sources, as it is the most natural model for the usage in mobile devices.
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 5. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 6. 2010
  • Supervisor: doc. RNDr. Jan Bouda, Ph.D.
  • Reader: prof. RNDr. Václav Matyáš, M.Sc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masaryk University

Faculty of Informatics

Bachelor programme / field:
Informatics / Mathematical Informatics