Bc. Pavel Dvořák

Diplomová práce

Studium adsorpce proteinů na polyesterové mikro a nanovlákenné materiály

Anotace:
Význam proteinové adsorpce při tvorbě extracelulární hmoty, jejím osazení buňkami a následné obnově tkání je zcela zásadní. Zatímco v oblasti nanočástic je tento jev již dobře prozkoumán, v oblasti vláken-ných scaffoldů je tato disciplína stále prozkoumána nedostatečně. Různé vlastnosti specifické vlákenným materiálům ovlivňují průběh proteinové adsorpce a nepřímo tak určují reakci organismu. V této …více
Abstract:
The protein adsorption is a crucial process at the formation of extracellular matrix, its cell adhesion and proliferation and resulting tissue renewal. In connection with nanoparticles, this phenomenon is well understood, whereas in the field of fibrous scaffolds, this phenomenon has yet to be investigated. Diverse properties of fibrous materials affect the process of protein adsorption, indirectly …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 6. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Věra Jenčová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Dvořák, Pavel. Studium adsorpce proteinů na polyesterové mikro a nanovlákenné materiály. Liberec, 2020. diplomová práce (Ing.). Technická univerzita v Liberci. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Technická univerzita v Liberci

Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

Magisterský studijní program / obor:
Nanotechnologie / Nanomateriály

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.