Bc. Barbora Kettnerová

Master's thesis

Architekt Othmar Skrabal

Architect Othmar Skrabal
Abstract:
Architekt Othmar Skrabal (1885 Brno-1983 Mnichov) vystudoval Německou vysokou školu technickou v Brně, mezi válkami působil tamtéž. Věnoval se především navrhování obytných (rodinných i činžovních) domů. V roce 1938 odešel do Jeseníku, kde zastával funkci vedoucího okresního úřadu pro techniku (Kreisamt für Technik) a stavebního poradce. Zároveň pracoval jako samostatný architekt. Většina jeho projektů …more
Abstract:
Architect Othmar Skrabal (1885 Brno-1983 Mnichov) had studied at the German Technical University and between the Wars worked in Brno, designing mainly residential buildings (family and apartment houses). In 1938 he moved to Jeseník, where he held the office of a district technical bureau (Kreisamt für Technik) director and a building counsellor, while still also working as an independent architect …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 11. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 27. 1. 2011
  • Supervisor: prof. PhDr. Jiří Kroupa, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Master programme / field:
General Theory and History of Arts and Culture / History of Arts

Theses on a related topic