Yuxuan Wu

Diplomová práce

Stock Market Seasonality Analysis and Comparison of Selected Regions

Stock Market Seasonality Analysis and Comparison of Selected Regions
Anotace:
With the development of behavioral finance, scholars around the world have begun to study stock markets in an attempt to find specific patterns that exist. The Efficient Market Hypothesis (EMH) has a very important place in modern financial market investment theory. It was proposed in Fama (1970), while it assumes that the relevant information already available in the securities market is fully utilized …více
Abstract:
With the development of behavioral finance, scholars around the world have begun to study stock markets in an attempt to find specific patterns that exist. The Efficient Market Hypothesis (EMH) has a very important place in modern financial market investment theory. It was proposed in Fama (1970), while it assumes that the relevant information already available in the securities market is fully utilized …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 8. 2022
  • Vedoucí: Hana Dvořáčková
  • Oponent: Petr Seďa

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava

VŠB – Technická univerzita Ostrava

Ekonomická fakulta

Magisterský studijní program:
Finance