Theses 

Interní audit v systému finanční kontroly ve veřejné správě – Ing. Marcela Měšťánková, Ph.D.

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Ing. Marcela Měšťánková, Ph.D.

Disertační práce

Interní audit v systému finanční kontroly ve veřejné správě

Internal Audit in the System of Financial Control in the Public Administration

Anotace: Předmětem disertační práce je interní audit v systému finanční kontroly ve veřejné správě. Teoretická část práce prezentuje teoretické poznatky o kontrole a auditu, charakterizuje model vnitřní finanční kontroly a zabývá se aplikací tohoto modelu v podmínkách České republiky i v zahraničí. Praktická část práce se věnuje institutu interního auditu ve veřejné správě na úrovni obcí a krajů, obsahuje výsledky provedeného výzkumu a hodnotí současný stav systému interního auditu. V závěrečné části jsou uvedena doporučení, která by měla přispět k optimalizaci stávajícího systému interního auditu ve veřejné správě.

Abstract: The subject of the dissertation is an internal audit in the system of financial control in the public administration. The theoretical part of the work presents the theoretical knowledge of control and auditing, characterizes the model internal financial control and deals with the application of this model in the Czech Republic and abroad. The practical part of the work deals with the institute of internal audit in public administration at the level of municipalities and regions, contains the results of the research carried out and evaluates the current state of the internal audit system. In the final section presents recommendations, which should contribute to the optimization of the existing system of internal audit in public administration.

Klíčová slova: Finanční kontrola, veřejná správa, interní audit, standardy, nezávislost, profesní rozvoj, řízení rizik, hodnocení kvality Financial control, public administration, internal audit, standards, independence, professional development, risk management, quality assessments

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2013
  • Vedoucí: doc. PhDr. Jan Šelešovský, CSc.
  • Oponent: prof. Ing. Juraj Nemec, CSc., prof. PhDr. František Ochrana, DrSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 7. 2019 00:37, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz