Ing. Marcela Měšťánková, Ph.D.

Disertační práce

Interní audit v systému finanční kontroly ve veřejné správě

Internal Audit in the System of Financial Control in the Public Administration
Anotace:
Předmětem disertační práce je interní audit v systému finanční kontroly ve veřejné správě. Teoretická část práce prezentuje teoretické poznatky o kontrole a auditu, charakterizuje model vnitřní finanční kontroly a zabývá se aplikací tohoto modelu v podmínkách České republiky i v zahraničí. Praktická část práce se věnuje institutu interního auditu ve veřejné správě na úrovni obcí a krajů, obsahuje výsledky …více
Abstract:
The subject of the dissertation is an internal audit in the system of financial control in the public administration. The theoretical part of the work presents the theoretical knowledge of control and auditing, characterizes the model internal financial control and deals with the application of this model in the Czech Republic and abroad. The practical part of the work deals with the institute of internal …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2013
  • Vedoucí: doc. PhDr. Jan Šelešovský, CSc.
  • Oponent: prof. Ing. Juraj Nemec, CSc., prof. PhDr. František Ochrana, DrSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta