Kristýna Dufková, DiS.

Bakalářská práce

Řízení pracovního výkonu a hodnocení zaměstnanců v malém podniku

Performance management and employee evaluation in a small company
Anotace:
Práce se věnuje problematice řízení a hodnocení pracovního výkonu. Nejprve jsou v ní definovány základní pojmy a charakterizovány vybrané přístupy k tomuto tématu, se kterými se lze v praxi setkat. Praktická část je věnována konkrétnímu podniku. Na svém začátku obsahuje úvodní informace, o jaký podnik se jedná. Následně je proveden kvalitativní výzkum pomocí rozhovorů s pracovníky, aby mohlo dojít …více
Abstract:
The thesis deals with the performace management and assessment of work performance. First, it defines basic terms and characterizes selected approaches to the topic that can be encountered in practice. The practical part is dedicated to a specific company. At the beginning, it contains introductory information about the company. Then, qualitative research is carried out using interviews with employees …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2023

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2023
  • Vedoucí: Ing. Kristýna Binková, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Martin Šikýř, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: AMBIS vysoká škola, a.s.