Bc. Martin Blažek

Master's thesis

Zavedení dálkového ovládání zabezpečovacího zařízení na trati č. 310 v úseku Olomouc hl. n. - Bruntál

Implementation of the remote control signaling system on the railway track 310 in the section Olomouc hl. n. - Bruntál.
Anotácia:
Tato diplomová práce je zaměřena na možnost zavedení dálkové obsluhy zabezpečovacího zařízení na trati č. 310 v úseku Olomouc hl. n. Bruntál. Řeší rozsah úspor dopravních zaměstnanců a zvýšení propustné výkonosti vlivem zavedení dálkového řízení provozu.
Abstract:
This work is focused on possibility of implementation of remote control of signalling systém in open line section between Olomouc hlavní nádraží and Bruntál on the railway line no. 310. The work deals with the scale of savings of panel operators and increasing of capacity due to implementatiton of centralized traffic control.
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2017
  • Vedúci: doc. Ing. Jaromír Široký, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Blažek, Martin. Zavedení dálkového ovládání zabezpečovacího zařízení na trati č. 310 v úseku Olomouc hl. n. - Bruntál. Pardubice, 2017. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera