Filip RANGEL

Bakalářská práce

Analýza výživových zvyklostí a komparace množství karotenoidů v krvi u profesionálních hráčů fotbalu

Analysis of dietary habits and comparison of carotenoid level in the blood of professional soccer players
Anotace:
Tato bakalářská práce se věnuje problematice antioxidačního vyživení profesionálních hráčů fotbalu. Zabývá se měřením množství karotenoidů jako ukazatele antioxidační ochrany buňky a analýzou množství přijímaného ovoce a zeleniny. Práce dále klade důraz na nutnost zvýšeného příjmu antioxidantů z důvodu zvýšeného oxidačního stresu způsobeného intenzivní fyzickou zátěží. Zjišťování výživových zvyklosti …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the issue of antioxidant nutrition in professional soccer players. The aim of this work is to measure skin carotenoid score as a marker of entire antioxidant cell protection and to analyze the amounts of fruit and vegetable intake. Moreover, the goal of this work is to accentuate the necessity of increased antioxidant intake in order to provide protection against oxidative …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2015
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Štefan Balkó, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

RANGEL, Filip. Analýza výživových zvyklostí a komparace množství karotenoidů v krvi u profesionálních hráčů fotbalu. Ústí nad Labem, 2015. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta